Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының әкімшілік ғимараттары дирекциясы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының

ЖАРҒЫСЫ

 

 

1. Жалпы ережелер

 

1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының әкімшілік ғимараттары дирекциясы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

2. Кәсіпорын «Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 11 наурыздағы № 310 қаулысына сәйкес «Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының Әкімшілік ғимараттар дирекциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны «Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының Әкімшілік ғимараттар дирекциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына қайта құру жолымен құрылды және оның барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.

«Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының жекелеген республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №1302 қаулысына сәйкес Кәсіпорын оған «Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының асханасы» және «Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының Қызметтік тұрғын үйлерді пайдалану жөніндегі дирекциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын қосу жолымен қайта ұйымдастырылды және олардың барлық құқықтары мен міндеттерінің, оның ішінде тараптармен даулы міндеттемелерінің де құқықтық мирасқоры болып табылады.

Кәсіпорын «Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 28 желтоқсандағы № 886 қаулысына сәйкес Кәсіпорын Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының әкімшілік ғимараттары дирекциясы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны болып қайта аталды.

3. Кәсіпорынның құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

4. Кәсіпорынның мүлкіне қатысты мемлекеттік республикалық меншік құқығы субъектісінің құқығын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрі – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган) жүзеге асырады.

5. Кәсіпорынды басқаруды жүзеге асыратын орган Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті органы) болып табылады.

6. Кәсіпорынның атауы:

мемлекеттік тілде:

толық – шаруашылық жүргізу құқығындағы «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының әкімшілік ғимараттары дирекциясы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

қысқа – «МТҚБ ӘҒД» PMK;

орыс тілінде:

толық – Республиканское государственное предприятие «Дирекция административных зданий Управления материально-технического обеспечения» на праве хозяйственного ведения;

қысқа – РГП «ДАЗ УМТО».

7. Кәсіпорынның орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәнгілік Ел даңғылы, 2-үй.

 

 

2. Кәсіпорынның заңдық мәртебесі

 

8. Кәсiпорын мемлекеттiк тiркелген сәтiнен бастап құрылған болып есептеледi және заңды тұлға құқығына ие болады.

9. Кәсiпорынның заңнамаға сәйкес дербес теңгерiмi, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген және Кәсiпорынның атауы бар бланкiлерi, мөрi болады.

10. Кәсiпорын Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, заңды тұлғаларды құра алмайды, сондай-ақ басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.

Кәсiпорын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдар мен өкiлдiктер құра алады.

11. Кәсіпорын жасайтын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын азаматтық-құқықтық мәмілелер, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше белгіленбесе, тіркелген сәттен бастап жасалынған деп есептеледі.

 

 

3. Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттары

 

12. Кәсіпорын қызметінің мәні Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының өзіне жүктелген функцияларды жүзеге асыруына ықпал ететін саладағы қызмет болып табылады.

13. Кәсіпорын қызметінің мақсаты тиісті саланың уәкілетті органының әкімшілік ғимараттарын және қызметтік тұрғын үйлерін пайдалануды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасы Парламентінің жабдықтау функцияларын ұйымдастыру және орындау, қоғамдық тамақтандыру, құжаттарды көбейту және баспа өнімдерін дайындау саласында қызмет көрсетуді ұсыну болып табылады.

14. Тиісті саланың уәкілетті органының қызметін іске асыру мақсатында Кәсіпорын мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік тұрғын үйлері мен әкімшілік ғимараттарына қызмет көрсету және пайдалану;

2) тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік тұрғын үйлері мен әкімшілік ғимараттарының техникалық жабдықтарына, инженерлік желілері мен жүйелеріне қызмет көрсету, пайдалану және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

3) тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік тұрғын үйлері мен әкімшілік ғимараттарының, инженерлік жүйелерінің, құрылыстарының және басқа да объектілерінің күрделі және ағымдағы жөндеуін жүзеге асыру;

4) тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік және өндірістік–техникалық үй-жайларын, жалпы пайдалану орындарын, аулаларды, іргелес аумақтарды және жасыл көшеттерді тазалауды және күтуді қамтамасыз ету;

5) қызметтік тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттардың үй-жайларын қажетті жиһазбен, кеңселік және тұрмыстық техникамен, оның ішінде үй тұрмысындағы заттармен жарақтандыру;

6) тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік тұрғын үйлері мен әкімшілік ғимараттарының, құрылыстарының күзетін ұйымдастыруды қамтамасыз етуге қатысу;

7) құжаттарды көбейтуді және баспа өнімдерін дайындауды қамтамасыз ету;

8) өнеркәсіп шығарындыларының, ластаушы заттардың көздерінен өлшемдер (сынақтар) және ауызсу құрамының сапасына зерттеулер жүргізу;

9) спорттық-жаттығу залының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, депутаттар, Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары аппараттарының,тиісті саланың уәкілетті органының қызметкерлері және Кәсіпорын қызметкерлері үшін спорттық–сауықтыру іс–шараларын ұйымдастыру және өткізу;

10) Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісі депутаттарының, аппараттарының қызметкерлерін, сондай-ақ басқа да тұлғаларды тамақпен қамтамасыз ету үшін Кәсіпорын асханалары мен буфеттерінің қызметін ұйымдастыру;

11) Кәсіпорынның асханалары мен буфеттерінде өз өндірісінің өнімдерін (түскі ас, кулинарлық және кондитерлік өнімдер), сондай-ақ өзге де азық-түлік тауарларын дайындау және сату;

12) Парламент ғимаратында және тиісті саланың уәкілетті органының әкімшілік ғимараттарында, оның ішінде тиісті саланың уәкілетті органының тапсырмасы бойынша өткізілетін қабылдауларға, фуршеттерге, банкеттерге, баспасөз конференциялары мен басқа да іс-шараларға қызмет көрсету.

15. Кәсіпорын осы жарғыда бекітілген оның қызметінің мәні мен мақсатына сай емес қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелерді жасауға құқылы емес.

16. Кәсіпорынның Қазақстан Республикасының заңдарында немесе құрылтай құжаттарында белгілі бір шек қойылған қызмет мақсаттарына қайшы не директордың жарғылық құзыретін бұза отырып, жасаған мәмілесі тиісті саланың уәкілетті органының немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның не прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

17. Директордың Кәсіпорынның жарғыдан тыс қызметті жүзеге асыруға бағытталған іс-қимылдары еңбек міндеттерін бұзу болып табылып, тәртіптік және материалдық жауаптылық шараларын қолдануға әкеп соғады.

 

 

4. Кәсіпорынды басқару

 

18. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Кәсіпорынның құрылтайшысы болады;

2) Қазақстан Республикасының атынан Кәсіпорынға қатысты республикалық меншік құқығы субъектісінің құқықтарын жүзеге асырады;

3) тиісті саланың уәкілетті органының ұсынымы бойынша Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттарын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын Кәсіпорын түрін айқындайды және Кәсіпорынның жарғысын, оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

4) тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынға берілген немесе ол өз шаруашылық қызметінің нәтижесінде сатып алған мүлікті алып қоюды немесе қайта бөлуді жүзеге асырады;

5) Кәсіпорын мүлкінің мақсатты және тиімді пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады;

6) Кәсіпорынның мемлекеттік мүліктің нысаналы пайдаланылуын бақылау нәтижелері бойынша анықталған, артық, пайдаланбайтын не мақсатына сай пайдаланбаған мүлкін, бақылауды жүзеге асырған кезден бастап алты ай өткен соң тиісті саланың уәкілетті органының келісімінсіз алып қоюды жүзеге асырады;

7) Кәсіпорынға алып қойылған мүлікті күтіп ұстау және оны кейіннен теңгерімнен шығара отырып, өзге тұлғаға бергенге дейін сақталуын қамтамасыз ету мерзімін белгілейді;

8) тиісті саланың уәкілетті органына Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асыруға келісім береді;

9) Кәсіпорынға бекітіліп берілген мүлікті (ол өндірген өнімді сатуды қоспағанда) иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсілмен билік етуге, филиалдар мен өкілдіктер құруға, сондай-ақ дебиторлық берешекті беруге және есептен шығаруға келісім береді;

10) Кәсіпорынға бекітіліп берілген мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге талдау жүргізеді;

11) Кәсіпорынның жұмыс істеуі мен оны басқару тиімділігінің мониторингін ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен оның құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді шешеді.

19. Тиісті саланың уәкілетті органы:

1) Кәсіпорын қызметінің басым бағыттарын және бюджеттен

қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсететін қызметтерінің) міндетті көлемдерін айқындайды;

2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсатын айқындау бойынша, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын Кәсіпорынның түрін айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

3) Кәсіпорынның даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерін қарайды, келіседі және бекітеді;

4) Кәсіпорын мүлкінің сақталуына және Кәсіпорынның даму жоспарларының орындалуына талдауды және бақылауды жүзеге асырады;

5) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға Кәсіпорынға берген немесе ол өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге келісімін береді;

6) Кәсіпорынды басқаруды жүзеге асырады;

7) Кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігін бекітеді;

8) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады;

9) Кәсіпорынның таза табыстың бір бөлігін республикалық бюджетке толық және уақтылы аударуын бақылауды жүзеге асырады;

10) Кәсiпорынның директорының ұсынымы бойынша оның орынбасарларын және бас бухгалтерінің қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

11) жыл сайын Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін белгілейді;

12) Кәсіпорын директорының, оның орынбасарларының және бас бухгалтерiнiң лауазымдық айлықақыларының мөлшерiн, оларға сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесiн белгілейді;

13) Кәсіпорын директорының ұсынымы бойынша Кәсіпорын филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын қызметке тағайындауға және қызметтен босатуға келісім береді;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен оның құзыретіне жататын басқа да мәселелерді шешеді.

20. Кәсіпорынның органы оның директоры болып табылады.

21. Директорды тағайындау, оны аттестаттаудан өткізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

22. Тиісті саланың уәкілетті органы Кәсіпорынның директорымен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын жасасу арқылы ресімдейді.

Еңбек шартында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен белгіленген жағдайлардан басқа, бюджетке таза табыстың белгіленген бөлігі уақтылы аударылмағаны үшін Кәсіпорын директорының жауапкершілігі айқындалады.

23. Кәсіпорынның директоры Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне және мүлкінің сақталуына дербес жауапты болады.

24. Кәсіпорынның директоры Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті ұйымдастыруға дербес жауапты болады.

25. Кәсіпорынның директоры дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.

26. Директор:

1) Кәсіпорынның атынан сенімхатсыз әрекет етеді және оның мүдделерін барлық органдарда білдіреді;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген шектерде Кәсіпорынның мүлкіне билік етеді;

3) шарттар жасасады және өзге де мәмілелер жасайды;

4) сенімхаттар береді;

5) банктік шоттар ашады;

6) Кәсіпорынның барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

7) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Кәсіпорынның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және олармен еңбек шарттарын бұзады, көтермелеу шараларын қолданады және егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен өзгеше көзделмесе оларды жазаға тартады;

8) белгіленген еңбекақы төлеу қоры шегінде еңбекақы төлеу нысандарын, штат кестесін, лауазымдық жалақылардың мөлшерін, Кәсіпорынның қызметкерлеріне (өзінің орынбасарлары мен бас бухгалтерді қоспағанда) сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесін бекітеді;

9) өзінің орынбасарларын қызметке тағайындау және қызметтен босату үшін тиісті саланың уәкілетті органына кандидатуралар ұсынады;

10) өзінің орынбасарлары мен Кәсіпорынның басқа да басшы қызметкерлерінің құзыретін белгілейді;

11) тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынның филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

12) Кәсіпорынның филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерді бекітеді;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

27. Кәсіпорын банкрот деп танылған немесе оңалту рәсімі қолданылған және Қазақстан Республикасы заңнама актісімен белгіленген тәртіппен уақытша не банкроттықты немесе оңалту басқарушы тағайындалған жағдайларды, оны басқару бойынша барлық өкілеттіктер тиісінше уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушыға өтеді.

 

 

5. Кәсіпорынның мүлкі

 

28. Кәсіпорынның мүлкін, құны оның теңгерімінде көрсетілетін Кәсіпорынның активтері құрайды.

29. Кәсіпорынның мүлкі бөлінбейтін болып табылады және салымдар (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері, пайлар) бойынша, оның ішінде Кәсіпорын қызметкерлерінің арасында бөлуге болмайды.

30. Кәсіпорынның мүлкі:

1) оған меншік иесі берген мүліктің;

2) өз қызметiнiң нәтижесінде сатып алынған мүлiктiң (ақшалай табыстарды қоса алғанда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздердің есебінен қалыптастырылады.

31. Кәсіпорынның жүргізуінде тек оның жарғылық мақсаттарымен көзделген қызметін қамтамасыз ету үшін оған қажетті, не осы қызметтің өнімі болып табылатын мүлкі болуы мүмкін.

32. Шаруашылық жүргізу құқығын алу және тоқтату, егер осы бапта өзгеше көзделмесе немесе аталған заттық құқықтың табиғатына қайшы келмесе, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде меншік құқығын және өзге де заттық құқықты алу мен тоқтату үшін көзделген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.

33. Шаруашылық жүргізудегі мүлікті пайдаланудың жемістері, өнімі мен кірістері, сондай-ақ Кәсіпорын шарттар немесе өзге де негіздер бойынша алған мүлік Қазақстан Республикасының заңнамасында меншік құқығын алу үшін белгіленген тәртіппен Кәсіпорынның шаруашылық жүргізуіне түседі.

34. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе меншік иесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, мүлікке шаруашылық жүргізу құқығы, оған қатысты меншік иесі оны Кәсіпорынға бекіту туралы шешім қабылдаған, Кәсіпорында мүлікті өз теңгеріміне бекіткен сәтінде туындайды.

35. Кәсіпорынның негізгі құралдарға жататын мүлікті сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту шарттары негізінде иеліктен айыруға құқығы жоқ.

36. Кәсіпорынның мүлкіне шаруашылық жүргізу құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 249-бабында көзделген тәртіппен және меншік құқығын тоқтату негіздері бойынша, сондай-ақ осы жарғының

36-тармағында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

37. Осы жарғының 35-тармағында көзделген шаруашылық жүргізу құқығын тоқтатудың жалпы негіздерінен басқа, шаруашылық жүргізу құқығы Кәсіпорыннан мүлікті меншік иесінің шешімі бойынша заңды түрде алынып қойылған жағдайда тоқтатылады.

Заңды түрде алып қою жағдайларына, атап айтқанда, мыналар:

- шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынның жарғылық қызметінің мақсаттарына жауап бермейтін мүлікті алып қою;

- артық, пайдаланылмайтын не мақсатқа сай емес пайдаланылатын мүлікті алып қою жатқызылады.

38. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мүлікті алып қою туралы шешімінде мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган Кәсіпорынға оны өзге тұлғаға бергенге дейін ұстауын және сақталуын қамтамасыз етудің мерзімдерін белгілейді.

39. Кәсіпорын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның жазбаша келісімімен тиісті саланың уәкілетті органының ұсынымы бойынша мыналарға:

1) филиалдар, өкілдіктер құруға;

2) оған тиесілі акционерлік қоғамдардың акцияларына, сондай-ақ дебиторлық берешегіне билік етуге;

3) үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілгерлік немесе кепілдік беруге;

4) қарыздар беруге құқылы.

40. Кәсіпорын оған шаруашылық жүргізу құқығында бекітілген негізгі құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлікке дербес билік етеді.

41. Егер Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі немесе меншік иесі (мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкiлетті орган) өзгеше белгілемесе, осы Жарғының 38 және 39-тармақтарында көрсетiлген мүлiкпен жасалған мәмiлелерден алынған ақшаны Кәсіпорын дербес пайдаланады.

 

 

6. Кәсіпорынның қызметін қаржыландыру

 

42. Кәсіпорынның қызметі өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен даму жоспарына сәйкес қаржыландырылады.

Кәсіпорынның даму жоспарын әзірлеу және бекіту тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.

43. Кәсіпорынның таза табысының бір бөлігін аудару нормативін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.

Кәсіпорынның таза табысының бір бөлігі белгіленген нормативтер бойынша Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке аударылуы тиіс.

Кәсіпорын таза табысының бір бөлігін республикалық бюджетке аударуды корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.

44. Кәсіпорын өзі өндіретін өнімді дербес өткізеді.

45. Кәсіпорын өндiретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағалары Кәсiпорынның оларды өндiруге жұмсаған шығындарын толық өтеуді, оның қызметінің залалсыздығын және өз табыстары есебiнен қаржыландырылуын қамтамасыз етуі тиiс.

Бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) көлемі шеңберінде өндiрілетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын тиісті саланың уәкілетті органымен келісім бойынша Кәсіпорын белгiлейдi.

46. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, Жарғыда көзделмеген қызметтi жүзеге асырудан Кәсіпорын алған табыстар, сондай-ақ бюджеттен қаржыландыру есебінен құралған, сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) белгіленген бағаларын көтеру нәтижесiнде алынған табыстар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртiппен бюджетке алып қоюға жатады. Мүлікті бухгалтерлік есеп қағидалары бойынша тиісті түрде көрсетпей пайдалану фактілері анықталған жағдайда, ол да алып қоюға жатады.

 

 

7. Кәсіпорынның жарғылық капиталы

 

47. Кәсіпорынның жарғылық капиталының мөлшері 151 410 289 (жүз елу бір миллион төрт жүз он мың екі жүз сексен тоғыз) теңге 35 тиынды құрайды.

Жарғылық капиталды меншік иесі (құрылтайшы) Кәсіпорынның мемлекеттік тіркелуі сәтіне толық қалыптастыруы тиіс.

 

 

8. Кәсіпорынның есепке алуы мен есептілігі

 

48. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынның директоры бекітетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

49. Кәсіпорынның жылдық қаржылық есеп беруі бухгалтерлік теңгерімді, пайдалар мен шығындар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

 

 

9. Кәсіпорынның жауапкершілігі

 

50. Кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

 

 

10. Еңбек ұжымымен өзара қатынас

 

51. Кәсіпорынның әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қатынас Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ұжымдық шартқа сәйкес айқындалады.

52. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібі қағидасына сәйкес белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

 

 

11. Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу

 

53. Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін жыл сайын тиісті саланың уәкілетті органы белгілейді.

54. Еңбекақы төлеу нысандарын, штат кестесiн, лауазымдық айлықақылар мөлшерiн, сыйлықақы беру және өзге сыйақы жүйесiн белгiленген еңбекке ақы төлеу қорының шегiнде Кәсiпорын дербес айқындайды.

55. Кәсiпорын директорының, оның орынбасарларының, бас бухгалтерiнiң лауазымдық айлықақыларының мөлшерiн, оларға сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесiн тиісті саланың уәкілетті органы белгiлейдi.

 

 

12. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату

 

56. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жүргізіледі.

Кәсіпорын Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен көзделген басқа да негіздер бойынша таратылуы мүмкін.

57. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

58. Кредит берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылған Кәсіпорынның мүлкін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган қайта бөледі.

Кредит берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған таратылған Кәсіпорынның ақшасы, Кәсіпорынның мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, республикалық бюджеттің табысына есептеледі.

 

 

13. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

 

59. Кәсіпорынның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар тиісті саланың уәкілетті органының ұсынымы бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның бұйрығымен енгізіледі.

 «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының Әкімшілік ғимараттар дирекциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК басшылық құрамы


 
ДиректорДиректордың орынбасары

Конкаев Айдар Амантайұлы

Директордың орынбасары

Тұтқұшбаева Алмагүл Амангелдіқызы

Директордың орынбасары

Дусмурадова Камиллия Анатольевна

Директордың орынбасары

Крекер Давыд Анатольевич

1)       тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік тұрғын үйлері мен әкімшілік ғимараттарына қызмет көрсету және пайдалану;

2)       тиісті саланың уәкілетті органының  қызметтік тұрғын үйлері мен  әкімшілік ғимараттарының техникалық жабдықтарына, инженерлік желілері мен жүйелеріне қызмет көрсету, пайдалану және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

3)       тиісті  саланың  уәкілетті  органының  қызметтік  тұрғын  үйлері  мен әкімшілік ғимараттарының, инженерлік жүйелерінің, құрылыстарының  және басқа да объектілерінің күрделі және ағымдағы жөндеуін жүзеге асыру;

4)       тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік және өндірістік–техникалық үй-жайларың, жалпы пайдалану орындарын, аулаларды, іргелес аумақтарды және жасыл екпелерді тазалауды және күтуді қамтамасыз ету;

5)       қызметтік тұрғын үйлер мен  әкімшілік ғимараттардың үй-жайларын қажетті жиһазбен, кеңселік және тұрмыстық техникамен, оның ішінде үй тұрмысындағы заттармен жарақтандыру;

6)       тиісті саланың уәкілетті органының қызметтік тұрғын үйлері мен әкімшілік ғимараттарының, құрылыстарының күзетін ұйымдастыруды қамтамасыз етуге қатысу;

7)       құжаттарды көбейтуді және баспа өнімдерін дайындауды қамтамасыз ету;

8)       ауыз су құрамының сапасына зерттеулер жүргізу;

9)       спорттық-жаттығу залының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, депутаттар, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары аппараттарының, тиісті саланың уәкілетті органының қызметкерлері және Кәсіпорын қызметкерлері үшін спорттық–сауықтыру іс–шараларын ұйымдастыру және өткізу;

10)     депутаттар мен Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісі аппараттарының қызметкерлерін тамақпен қамтамасыз ету үшін асхана мен буфеттер қызметтерін ұйымдастыру;

11)     Кәсіпорынның асханалары мен буфеттерінде өз өндірісінің өнімдерін (түскі ас, кулинарлық және кондитерлік өнімдер), сондай-ақ өзге де азық-түлік тауарларын дайындау және сату;

12)     Парламент ғимаратында және тиісті саланың уәкілетті органының әкімшілік ғимараттарында, оның ішінде тиісті саланың уәкілетті органының тапсырмасы бойынша өткізілетін қабылдауларға, фуршеттерге, банкеттерге, баспасөз конференциялары мен басқа да іс-шараларға қызмет көрсету.

 

 

  1. Меншікті өндірісі өнімдерін (түскі ас, кулинарлық және кондитерлік өнімдер), сондай-ақ Кәсіпорынның асханалары мен буфеттерінде өзге де азық-түлік тауарларын дайындау және іске асыру;
  2. Құжаттарды тираждау және баспа өнімдерін дайындау бойынша қызметтерді ұсыну.

Кәсіпорынның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қаласы, Есіл өңірі, Мәңгілік ел даңғылы, 2
 
Байланыс телефондары:
  
Қабылдау бөлімі
+7 (7172)  74-61-04
+7 (7172) 74-63-10 (факс)
 
E-mail
  
Сенім телефоны
+7 (7172) 74-60-64 

2023 жылға арналған ШЖҚ «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының әкімшілік ғимараттары дирекциясы» РМК қызметкерлерін қабылдау кестесі

Лауазымдық тұлғаның

А.Ә.Т.
Лауазымы Қабылдау күні
1.   Директор

Апта сайын сәрсенбі

16:00-ден 18:00-ге дейін

2.

Камиллия Анатольевна

Дусмурадова

Директордың орынбасары

Апта сайын бейсенбі

16:00-ден 18:00-ге дейін

3.

Конкаев

Айдар Амантайұлы

Директордың орынбасары

Апта сайын жұма

16:00-ден 18:00-ге дейін

4.

Алмагүл Амангелдіқызы

Тұтқұшбаева

Директордың орынбасары

Апта сайын жұма

16:00-ден 18:00-ге дейін

5.

Давыд Анатольевич

Крекер

Директордың орынбасары

Апта сайын сейсенбі

16:00-ден 18:00-ге дейін

Ескертпе: қабылдау Кестесі хабарландыру тақтасында орналасқан (Мәжіліс «В» блогы, 2-қабат)

Анықтама алу телефоны: 74-60-69